سفر به فرانسه

فرانسه بزرگترین کشور اروپای غربی است.زبان این کشور فرانسوی است و واحد پول فرانسه یورو است. براس یفر به این کشور به ویزای توریستی نیاز است و این ویزا به شما اجازه میدهد تا ۹۰ روز در این کشور بمانید. از طریق دریافت این ویزا، شما مجاز به سفر به سایر کشورهای شینگن در آن […]